Aktuality

Školní rok 2023/2024

BŘEZEN 2024

1. 3. 2024 – Cvičení Studio 2 – Sedmikrásky

4. 3. – 8. 3. 2024 – Jarní prázdniny

12. 3. 2024 -Ochrana fauny Hrachov – Vítáme jaro – Sluníčka a Sedmikrásky

14. 3. 2024 – Ochrana fauny Hrachov -Vítáme jaro -Berušky a Broučci

15. 3. 2024 – Cvičení Studio 2 – Berušky

20. 3. 2024 – KDJS Sedlčany – muzikál Bylinkový čaj – předškoláci

21. 3. 2024 – Vynášení Morany

22. 3. 2024 – Cvičení Studio 2 – Sluníčka

26. 3. 2024 – Velikonoční stezka s pokladem – 9:30 třída Berušky

26. 3. 2024 – Velikonoční tvoření od 15:00 ve třídě Sluníčka

26. 3. 2024 – Velikonoční tvoření od 15:00 ve třídě Broučci

27. 3. 2024 – Velikonoční tvoření od 15:00 ve třídě Sedmikrásky

Oznámení

Vážení rodiče,
ke zkvalitnění komunikace mezi rodiči a mateřskou školou byly pořízeny do všech tříd mobilní telefony. Přes mobilní telefon budete moci nově omlouvat děti formou zprávy přes aplikaci WhatsApp nebo SMS zprávou. 
Touto formou komunikace vám budou přes aplikaci WhatsApp rovněž zasílány aktuální informace o dění třídy (plánované akce, organizační změny,
fotodokumentace z výchovně vzdělávací z činnosti a podobně). Souhlas se
zařazením do třídní skupiny v aplikaci WhatsApp prosím potvrďte svým podpisem u třídní učitelky. Po udělení souhlasů bude tato forma komunikace zrealizována.
Omlouvání dětí přes pevnou linku zůstane prozatím zachováno. Číslo mobilního telefonu obdržíte u třídní učitelky vašeho dítěte.

Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy

ÚNOR 2024

Prosíme o úhradu školného za období leden – červen 2024 v celkové výši 2700 Kč do konce února 2024.

číslo účtu: 0524850399/0800

var. symbol: rodné číslo dítěte

zpráva pro příjemce: pracoviště kam dítě dochází + jméno dítěte

Netýká se předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou.

 1. 2. 2024 – Divadlo Koloběžka – Rodinka Palečkovic aneb Jak vyzrát na bacily

Masopustní rej – Barevný týden

12. 2. Modré pondělí

13. 2. Karneval

14. 2. Žlutá středa

15. 2. Červený čtvrtek

16. 2. Zelený pátek

19. 2. 2024 – Divadlo Krab – Nejvzácnější věc pod sluncem

29. 2. 2024 – Polytechnická výchova pro předškoláky – 2. ZŠ Propojení

LEDEN 2024

11. 1. 2024

BEZPEČNÝ PES kynologicky-servis.cz

zábavně – naučný  program

Dovolujeme si vám nabídnout náš zábavně-naučný program s pejsky určený pro děti z mateřských a základních škol. Tento projekt vznikl na podnět pedagogů řešících šířící se paniku ze stále více medializovaných útoků psa na člověka. Naší snahou je naučit ty nejmenší a nejzranitelnější z nás, jak takovému útoku předejít,  případně jak se v takové situaci zachovat, aby nedošlo ke zbytečným zraněním a psychickým újmám.

Náplň jednotlivých lekcí přizpůsobujeme vždy věku dětí, velikosti skupinky a možnostem prostoru, ve kterém lekce probíhá.
Abychom byli schopni udržet pozornost i nejmenších dětí, střídáme krátké části teorie s ukázkami výcviku pejsků a snažíme se do programu zapojit také samotné děti.

Během každé lekce probereme vždy část teorie zaměřené na fyziologii, morfologii, etologii, obecnou kynoloigii, výcvik psů, základní rozdělení plemen a jejich využití v praxi. Každá lekce je doplněna ukázkou z některého psího sportu nebo ukázkou práce psů s policejním či záchránářským výcvikem.
Důraz je kladen vždy na zásady bezpečnosti při kontaktu se psy ať již vlastními nebo  cizími. Děti se učí znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály. Dále si osvojí techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku psa. Zároveň učíme děti jak takovému útoku úplně předejít.

16. 1. 2024 Sluníčka + Sedmikrásky

Ochrana fauny Hrachov

Ze života motýlů

V tomto programu nahlédneme do života motýlů. Seznámíme se s jejich způsobem
života, s jejich smysly. Řekneme si, co motýli ohrožuje a co dělat jinak abychom je
podpořili v přírodě.

18. 1. 2024 Broučci + Berušky

Ochrana fauny Hrachov

Ze života motýlů

Cvičení se Studiem Dvojka – tentokrát v hotelu Vltavan

24. 1. 2024 – Sedmikrásky

26. 1. 2024 – Berušky

29. 1. 2024 – Sluníčka

31. 1. 2024 – Broučci

15. 1. – 19. 1. 2024 HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Termín kurzu: 15.-19.1.2024 odpoledne
Odjezd busu: MŠ Na Severním sídlišti 12:15

Návrat autobusu k MŠ: 16:30 (v závislosti na dopravě apod.)

V den odjezdu přineste na určené místo do školky:
/pokud nemáte objednanou půjčovnu u nás!/
zkontrolované lyže – BEZ HŮLEK!!
lyžařské boty
přilbu
Podstatné je viditelné podepsání (jméno + škola) nejlépe lakovým fixem!!
Vaše vaky na lyže, boty či přilby si odnesete domů/ popřípadě budou ponechány
v MŠ – hromadně nakládáme vše do Ikea tašek.

Poslední den kurzu:

 • rodiče si vyzvednou lyžařské vybavením po příjezdu u autobusu. Uskladnění lyží ve
  škole lze pouze po dohodě s vedením Vaší školy. Organizátor za ně již nenese
  zodpovědnost.
  Vybavení malého lyžaře:
  Od školy odjíždí v teplém nepromokavém oblečení včetně rukavic, čepice nebo kukly,
  přizpůsobenému aktuálnímu počasí. Prosíme: nedávejte dětem z MŠ batůžky!!!!
  Jídlo a pití:
  V areálu bude po celou dobu k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je plánovaný čas na
  svačinu, kterou zajišťujeme z MŠ.

Pokud došlo u vašeho dítěte ke zdokonalení lyžařských dovedností – prosíme změňte
daný údaj pomocí přihlašovacího online systému ( návod na webu) a to do 3 pracovních dní před konáním kurzu. Pak bude uzavřen a další změny již nebudou možné.

www.predskolnisport.cz

Prosinec 2023

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka 

Návštěva dvou čertíků, andílka a Mikuláše ve spolupráci s SDH Sedlčany

Cvičení se Studiem Dvojka

Sedmikrásky 8. 12. 2023

Berušky 11. 12. 2023

Sluníčka 13. 12. 2023

Broučci 15. 12. 2023

Cvičíme v novém tanečním sále ZUŠ

Čechova stodola Buková u Příbramě – předškoláci  

12. 12. 2023

Vánoční stodola, odjezd 9:30, návrat cca 13:00

Vánoční expozicí plnou obrazů a figurín návštěvníky provede andílek, v pekle je přivítají živí čerti a nebeskou branou se octnou v nebi.

Součástí prohlídky je Mikulášská nadílka. Dále pak následuje výstava  betlémů a vánoční výzdoby s povídáním o vánočních tradicích a zvycích.

Pro dětské kolektivy a školní výlety je výklad veden hravou metodou a v pekle malým divadlem.

V dílničkách si pak děti sami nebo s pomocí naší lektorky tvoří vlastní výrobek (ván. ozdoba na stromek nebo jiný dekorační předmět).

Polytechnická výchova v ZŠ Propojení

19. 12. 2023

V rámci projektu, při kterém vznikly dvě nové učebny v ZŠ Propojení – přírodopisu a pracovních činností, jsou předškoláci zváni do školy, kde učitelé školy pro ně připravují zajímavé náplně hodin, soutěže, zpravidla za pomoci deváťáků. Je u toho i spoustu legrace.

Srdečně Vás zveme na vánoční besídky jednotlivých tříd:

Sedmikrásky 19. 12. 2023 v 15:00

Sluníčka 13. 12. 2023 v 15:00

Broučci 20. 12. 2023 v 15:00

Berušky 18. 12. 2023 v 15:00

Návštěva v Domově Sedlčany

21. 12. 2023

V rámci spolupráce každoročně navštěvujeme klienty v Domově, předáme výrobky od dětí a společně si zazpíváme. Program letos připravuje třída Sedmikrásky.

2.ZŠ Propojení – divadelní představení pro předškoláky

21. 12. 2023

V rámci spolupráce se ZŠ jsme tentokrát zváni na předvánoční divadelní představení

Vánoční prázdniny : 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Přejeme vám klidné a spokojené svátky a v novém roce 2024 všechno dobré.

Listopad 2023

2. 11. 2023 Vánoční fotografování

3. 11. 2023 Plavecký výcvik Příbram

9. 11. 2023 Martinská slavnost na Kunclově mlýně – Sluníčka

10. 11. 2023 Martinská slavnost na Vysokém Chlumci – Sedmikrásky, Berušky

24. 11. 2023 pohádka Trampoty čerta Huberta

Říjen

6. 10. 2023 Plavání Příbram

12. 10. 2023 Divadlo Koloběžka

13. 10. 2023 Plavání Příbram

20. 10. 2023 Plavání Příbram

24. 10. 2023 Polytechnická výchova ZŠ Propojení

31. 10. 2023 Divadlo Kamila Kouly

Září

Informační schůzka pro rodiče

13. 9. 2023 v 15:30 ve třídě Sedmikrásky

8. 9. 2023 Plavání Příbram

15. 9. 2023 Plavání Příbram

22. 9. 2023 Plavání Příbram

29. 9. 2023 Plavání Příbram

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET
Vážení rodiče,
počínaje 4. 9. 2023 přecházíme na nový systém odhlašování stravného. V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy Internetem. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.
Automaticky budete přihlášeni k CELODENNÍMU stravnému. Na www.strava.cz si budete sami odhlašovat nejenom celodenní stravné v případě absence, ale i odhlašovat ODPOLEDNÍ SVAČINKY, které již nebudou dávány domů těm dětem, které ve školce nespí. Stravné se tím adekvátně sníží o 10,– Kč/den. Dopolední svačinka je automaticky připojena k obědu.
Jakékoliv změny můžete provádět nejpozději do 7:30 hod.
Vaše přihlašovací údaje: viz. e-mail – pokud někdo neobdržel, prosím pište na: jidelna1@ms-sedlcany.cz
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO STRAVA.CZ: Jídelna: 8514 (MŠ pracoviště Severní sídl., 8515 (MŠ pracoviště Sokolovská)
Uživatel: prijmenijmeno (např. novakjan)
Heslo: heslo = datum narození ve tvaru: DDMMRRRR (např. datum narození 5.1.2020 heslo: 05012020)