Kdo o děti pečuje

Učitelky

Třída Berušky: Pavla Zemanová – zástupkyně ředitelky
  Jana Spilková

 

Třída Sluníčko: Ludmila Jiráčková
  Jana Šachová

 

Třída Broučci: Jana Pokorná
  Zlatuše Bártů 

Edita Kubištová – chůva

 

Třída Sedmikrásky: Lenka Pilecká
  Soňa Nováková

Provozní pracovnice

 

Školnice: Zdeňka Prášková
Uklízečka:  Jana Pflégerová

Pracovnice školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Martina Ševčíková
Kuchařky: Marcela Lišmanová
  Jaroslava Částková