Kdo o děti pečuje

Učitelky

Třída Berušky:          Pavla Zemanová – zástupkyně ředitelky

                                 Bc. Kristýna Dejmková

                                 Mgr. Lenka Volfová – asistent pedagoga

Třída Broučci:          Jana Kučerová

                                 Zlatuše Bártů

Třída Sedmikrásky: Ludmila Jiráčková

                                Martina Vrbická

Třída Sluníčko:        Soňa Nováková

                                Ilona Pohnánová

                                Kateřina Stibůrková – asistent pedagoga

                                             

Provozní pracovnice

Školnice: Zdeňka Prášková
Uklízečka:  Jana Pflégerová

Pracovnice školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Martina Ševčíková
Kuchařky: Marcela Lišmanová
  Jaroslava Částková