Projekty

„ Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize.“
Jim Trelease, autor The Read – Aloud Handbook (Učebnice předčítání).

Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Více na: https://celeceskoctedetem.cz/

 

Cílem projektu je prohloubit u dětí znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Poskytnout jim přímou účast a osobní zkušenost a rozvíjet tak vztah k životnímu prostředí.

Více na: http://www.recyklohrani.cz/cs

 

 

 Země je můj domov

 

Cílem projektu je přispět k tomu, aby děti pochopily, že prostředím je všechno kolem nás – lidé, společnost i příroda.
Aby se orientovaly v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují, aby dovedly zvážit rizika a přínosy svého jednání.
Aby se učily odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí.
Aby se naučily dovednostem, které se na ochraně, tvorbě a péči o životní prostředí podílejí.
Aby získané poznatky dokázaly propojit s citovými a smyslovými prožitky a dokázaly nalézt lásku a úctu k přírodě.
Aby dokázaly vytvářet kvalitní mezilidské vztahy a našly smysl lidského pobývání na Zemi.

 

 

 

Šicí program s Dianou Pinkasovou

Program, který nejen předává tradiční techniky z generace na generaci, ale pomáhá u dětí rozvíjet  haptické dovednosti, jemnou  motoriku, kreativitu a seznamuje i s kvalitní literaturou.