Program dne

 

Režim dne:

  6:00 –   8:30 příchod dětí do MŠ, volné zájmové aktivity, pracovní a výtvarné činnosti
  8.30 –   9:00 komunitní kruh, přivítání, rozhovory, jazykové chvilky, rozcvička, společné pohybové aktivity
  9:00 –   9:30 osobní hygiena, dopolední svačina
  9:30 – 10:00 řízené aktivity, vzdělávání dětí přizpůsobené jejich individuálním potřebám, samostatná činnost pro předškoláky a mladší děti
10:00 – 11:45 pobyt venku
11.45 – 12:30 Hygiena,  oběd, příprava na odpočinek
12:30 – 14:00 klid na lůžku, polední odpočinek, poslech pohádky
14:00 – 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16.00 spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti ve třídě nebo na zahradě, dokončování započatých aktivit dne, rozcházení dětí

MŠ je otevřena od 6:00 do 16:00 hod.

Ráno se děti scházejí od 6:00 do 7:00 v patře ve třídě Broučci. V přízemí ve třídě Sedmikrásky.

V době  8:30 – 12:15  a  12:45 – 14:30 je MŠ uzamčena.

Pokud je škola uzamčena, zvoní rodiče na zvonek, který je u vstupních dveří.