Program dne

  • 6.00 – 8.30 – VOLNÉ HRY, PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI
  • 8.30 – 9.00 – SPOLEČNÉ PŘIVÍTÁNÍ, ROZCVIČKA, VÝCHOVNÁ ČINNOST SE VŠEMI DĚTMI (jazyková, matematická, literární, hudební výchova, seznamování děti s okolím, přírodou, zdravím)
  • 9.00 – 9.30 – HYGIENA, SVAČINA
  • 9.30 – 10.00 – SKUPINOVÁ PRÁCE – SAMOSTATNÁ ČINNOST PRO PŘEDŠKOLÁKY A MLADŠÍ DĚTI
  • 10.00 – 11.45 – POBYT VENKU
  • 11.45 – 12.45 – HYGIENA, OBĚD, PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK
  • 12.45 – 14.00 – POHÁDKA, ODPOČINEK
  • 14.15 – 14.45 – ODPOLEDNÍ SVAČINA
  • 14.45 – 16.00 – ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST, HRY NA ZAHRADĚ

MŠ je otevřena od 6:00 do 16:00 hod.

Ráno se děti scházejí od 6:00 do 7:00 v patře ve třídě Broučci. V přízemí ve třídě Sedmikrásky.

V době od 8:30 do 12:00  a od 13:00 do 14:30 je MŠ uzamčena.

Pokud je škola uzamčena, zvoní rodiče na zvonek, který je u vstupních dveří.